Przyrodnicze forum dyskusyjne Biolog.pl


Język:
Forum przyrodnicze - Rejestracja

Rejestrując się na „Forum przyrodnicze” zgadzasz się na poniższe warunki. Jeśli się na nie nie zgadzasz, opuść i nie korzystaj z „Forum przyrodnicze”.

REGULAMIN FORUM.BIOLOG.PL
Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.03.2008 roku

Postanowienia ogólne

 1. Jako Forum należy rozumieć internetową grupę dyskusyjną, powstałą w celu wymiany poglądów, refleksji, informacji i posiadanej wiedzy.
 2. Jako Administratora należy rozumieć podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Forum Biolog.pl na rzecz Użytkowników
 3. Jako Regulamin należy rozumieć zbiór praw i obowiązków, do których przestrzegania są zobowiązani bezwzględnie wszyscy użytkownicy forum. Regulamin jest ustanawiany i może być zmieniany przez Administratora forum.
 4. Jako Moderatora należy rozumieć Użytkownika, któremu zostały nadane przez Administratora specjalne uprawnienia. Podstawą działania Moderatora jest Regulamin forum.
 5. Jako Użytkownika należy rozumieć osobę, która zarejestrowała się na forum, bezwzględnie akceptując warunki rejestracji i regulaminu Forum.
 6.  Językiem obowiązującym na Forum jest język polski.


Rejestracja


 1. Podczas rejestracji należy podać swój login, hasło, konto email oraz kod uwierzytelniający.
 2. Użytkownik może podać inne przewidziane przez Administratora dane według własnego uznania.
 3. Forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na komputerze Użytkownika. Te cookies nie zawierają żadnych informacji, które zostały podane przez użytkownika i służą jedynie ułatwieniu korzystania z forum. Adres email jest wykorzystywany jedynie dla potwierdzenia podanych przez użytkownika informacji oraz hasła.


Zakładanie tematów

 1.  Przed założeniem nowego tematu użytkownicy są zobowiązani do sprawdzenia czy nie istniej już taki sam lub podobny temat na forum.
 2.  Kto zakłada temat niedostosowany treścią do danego działu podlega karze upomnienia lub ostrzeżenia
 3.  Kto zakłada temat o tytule nie odzwierciedlającym jego treści podlega karze upomnienia lub ostrzeżenia
 4.  Kto powiela tematy znajdujące się już na forum podlega karze upomnienia lub ostrzeżenia
 5.  Kto umieszcza w tytule znaki powodujące jego niezrozumiałość podlega karze upomnienia lub ostrzeżenia
 6.  Kto zakłada temat nadużywając dużych liter, kursywy, podkreślenia lub kolorów podlega karze upomnienia lub ostrzeżenia
 7.  Kto wypowiada się w temacie w sposób z nim nie związany podlega karze upomnienia lub ostrzeżenia
 8.  Kto wypowiada się w temacie w sposób naruszający zasady poprawnej polszczyzny podlega karze upomnienia lub ostrzeżenia
 9.  Administrator i moderatorzy mają prawo usuwać, blokować i edytować tematy i wypowiedzi niezgodne z regulaminem Forum i netykietą.


Prowadzenie dyskusji

 1.   Kto zamieszcza wypowiedzi obraźliwe, obsceniczne, wulgarne, oszczercze, nienawistne lub zawierające groźby podlega karze upomnienia, ostrzeżenia lub usunięcia konta
 2.   Kto w jakikolwiek sposób obraża, kpi lub lekceważy innych użytkowników ze względu na poziom prezentowanej wiedzy podlega karze upomnienia, ostrzeżenia lub usunięcia konta
 3.   Kto dopuszcza się spamowania, floodowania, lub innych skandalicznych zachowań podlega karze upomnienia, ostrzeżenia lub usunięcia konta


Ostrzeżenia

 1. Administrator i moderatorzy mają uprawnienia do przyznawania upomnień i ostrzeżeń.
 2. Przez upomnienie rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub w prywatnej wiadomości.
 3. Przez ostrzeżenie rozumie się danie kary przez opcję "Ostrzeż użytkownika".

Reklamy i ogłoszenia

 1. Zabrania się reklamowania innych stron internetowych. Wyjątkiem jest podawanie w celach edukacyjnych adresów www stron zawierających treści omawianego tematu (wątku).
 2. Zabrania się umieszczania przez Użytkowników na łamach Forum Biolog.pl przekazów reklamowych bez zgody redakcji. Wyjątkiem są ogłoszenia kupna i sprzedaży w dziale Giełda


Usunięcie konta

 1. Usunięcie konta może nastąpić na wniosek Użytkownika


Właścicielem forum biolog.pl jest

ParaRent.com sp.j.
Parkowa 14
58-540 Karpacz
KRS: 253234
NIP: 8522476272
REGON: 320176932
e-mail: redakcja@biolog.pl