Medycyna w Olsztynie

Medycyna w Olsztynie
Awatar użytkownika
Szczura
Posty: 18
Rejestracja: 1 wrz 2012, o 18:36

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: Szczura » 2 cze 2014, o 07:02

Studiuj? w Olsztynie pierwszy rok i jestem jedn? z tych osób, które przyj?to pó?no i które nie mia?y wielkiego wyboru. Zdecydowa?am jednak nie poprawia? matury, bo mimo wszystko uwa?am, ?e to by?a najgorsza trauma w ?yciu i ?adne ko?o/egzamin na studiach nie jest gorsze.
Tak jak my?l?, ?e wsz?dzie, wiele spraw zale?y tu od podej?cia konkretnej osoby. Owszem, czasem zaj?cia s? tak rozmieszczone, ?e nie da si? trafi? na obiad do sto?ówki czy której? z ta?szych knajp. Ale cz?owiek w ci?gu dnia marnuje tyle czasu na fejsy/fora/seriale, ?e jak z tego zrezygnuje chocia? w 10%, to b?dzie mie? czas, ?eby zrobi? sobie co? w domu - pro?ciej i taniej. Autobusy zwykle dowioz? nas wsz?dzie na czas, ale teren nie jest górzysty i rower jesieni? i wiosn? to ca?kiem niez?a opcja. Ca?kiem sporo osób chodzi na basen, si?owni?, a nawet hartuje si? p?ywaj?c w jeziorze Kortowskim (zim? te?!), wi?c czas jest i mo?na nim gospodarowa?. Zaj?cia-zapychacze bywaj? irytuj?ce, ale na wi?kszo?ci mo?na spokojnie zaj?? si? czym? innym (wyj?tek: ZNI w Katedrze Histologii - "Chowa? ca?? anatomi?!").
Co do przedmiotów bardziej znacz?cych, to najlepiej prowadzona jest wed?ug mnie histologia: konkretnie podaj? zakres materia?u, z wyk?adów mo?na wynie?? gotowe odpowiedzi na kolokwia, a wej?cówki s? do zaliczenia, tylko trzeba si? uczy? i pokocha? Sawickiego jak bibli? ;) Na zaj?ciach zawsze mo?na liczy? na pomoc przy szkie?kach, a cz??? praktyczna kolokwium ma zawsze du?? zdawalno??, stuktury zaznaczaj? jasno i ?adnie, jak na obrazkach w Atlasie My?liwskiego.
Z anatomi? jest troch?... inaczej ;) Jest kilkoro asystentów i zale?nie z kim dana grupa ma zaj?cia, opinie b?d? ró?ne, bo s? osoby ogarni?te, które ucz? i s? takie, które ucz? si? od studentów. M?oda kadra ma swoje plusy i minusy, jest dobry kontakt, ale troch? brakuje autorytetu. Same w?adze Katedry spotyka si? rzadko, bo wyk?adów nie ma wiele i dobrze :) Szpilki, to jak kole?anka pisa?a, wychodz? ró?nie, a testy faktycznie bywaj? dziwne i czasem cz?owiek nie wie, z czego si? uczy?, ale to jednak testy,a nie opisówki, co jednak chyba u?atwia ?ycie. No dla szcz??liwców, którzy b?d? mie? mniej wi?cej pod koniec maja wszystko zdane Katedra przewiduje termin zero egzaminu, wi?c warto powalczy? :)
W drugim semestrze zacz??a si? jeszcze biochemia, ?wiczenia trwaj? do?? d?ugo, na seminariach atmosfera zale?y od nastawienia Pani Profesor, a wyk?adów by?o ma?o. Kolokwia s? troch? nieprzewidywalne: testy, opisówki, reakcje i podpisywanie obrazków, co podleci. Ba?kowskiego warto polubi?, Harper przydaje si? raczej na seminaria, ?eby b?ysn?? za dodatkowe punkty przed Pani? Profesor.
Z kó? naukowych dla pierwszego roku nie wszystkie s? dost?pne, ale na te, które s?, uwa?am, ?e warto znale?? chwil?, bo to dodatkowy kontakt z medycyn? i pacjentem, motywacja do siedzenia nad ksi??kami i okazja do sprawdzenia, czy to, czego wymagaj? od nas w teorii ma jakiekolwiek prze?o?enie na praktyk?.
Aktualnie jestem raczej za pozostaniem w Olsztynie, bo mimo wszystko co? si? tu dzieje i nawet je?li s? pewne braki, to mog? si? w mi?dzyczasie wyzerowa?. Prawd? o poziomie uczelni poka?e zdawalno?? LEKu przez szósty rok i trzymam za nich kciuki.
Mam nadziej?, ?e mój hiperoptymizm nie zostanie uznany za spam na rzecz UWM ;) Ponarzekam ch?tnie na niektóre sytuacje i zjawiska, ale to bardziej przez priv, ?eby nie mie? Dziekanatu na g?owie albo po?owy roku pragn?cej wbi? mi w oko p?setk? anatomiczn? (ale atmosfera jest ogólnie bardzo w porz?dku, nie spodziewa?abym si? takiej sytuacji :wink: ).

Awatar użytkownika
fronc
Posty: 403
Rejestracja: 8 sty 2011, o 17:43
Lokalizacja: Olsztyn

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: fronc » 2 cze 2014, o 14:28

A co powiesz o biolomolo i biofizie ? Nie robi? du?ych problemów ? Ile mniej wiecej spedzasz godzin dziennie na uczelni ? ;>

[ Post via iPad ] Obrazek

Awatar użytkownika
Szczura
Posty: 18
Rejestracja: 1 wrz 2012, o 18:36

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: Szczura » 2 cze 2014, o 19:26

Biofiza: ma?a katedra z WIEEEELKIM ego, w tym roku pierwszy raz dwie osoby polecia?y. Sam przedmiot upierdliwy, trzeba liczy? niepewno?ci i tworzy? sprawozdania (na szcz??cie s? gotowce), ale koniec ko?ców mo?na prze?y?, gie?da pomaga ;)
Biologia by?a totalnym lajtem, tylko zaj?cia trwa?y bardzo d?ugo. Na wej?ciówki wiedza z liceum i starczy. Wyk?ady by?y bardzo ciekawe, ale dowalili je w pi?tek 0 18:30, wi?c wi?kszo?? albo spa?a, albo marzy?a o piwie ;)
Na uczelni siedz? ró?nie, s? dni, kiedy mam jedne zaj?cia albo ca?y dzie? wolny, ale czasami faktycznie lata si? od 8:00 do 20:00 z miejsca na miejsce. W pierwszym semestrze by?o gorzej, dochodzi?y dwa faki i wf, w drugim jest 15 godzin fakultetu i tyle. S? te? ma?e przedmioty, które wpadaj? co dwa tygodnie albo s? trzy tygodnie pod rz?d i znikaj?, jak biostatystyka i etyka. Sama nie mam nic przeciwko przebywaniu poza domem ca?y dzie?, jak z rana ogarn?, to do wieczora niczego mi nie brakuje ;) ale wiem, ?e nie ka?dy tak ma i tak lubi i wtedy takie ca?odzienne migracje mog? m?czy?.

Awatar użytkownika
fronc
Posty: 403
Rejestracja: 8 sty 2011, o 17:43
Lokalizacja: Olsztyn

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: fronc » 2 cze 2014, o 19:36

Wielkie dzi?ki za tak wyczerpuj?ce odpowiedzi. Pozostaje Ci jeszcze zderzenie z masakruj?cym egzaminem z anatomii :)
Odrobin? mniej boj? si? teraz tej uczelni :D

Devih
Posty: 147
Rejestracja: 6 wrz 2011, o 20:05

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: Devih » 27 cze 2014, o 06:06

W Olsztynie jaki jest przelicznik matmy podstawowej i rozszerzonej, bo nigdzie znale?? nie mog??

Awatar użytkownika
fronc
Posty: 403
Rejestracja: 8 sty 2011, o 17:43
Lokalizacja: Olsztyn

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: fronc » 27 cze 2014, o 08:57

rozszerzenia x2

Awatar użytkownika
Mårran
Posty: 4274
Rejestracja: 8 kwie 2008, o 19:17
Lokalizacja: Toruń/Gdańsk

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: Mårran » 28 cze 2014, o 17:25

Nied?ugo pierwszych pi??dziesi?cioro lekarzy ko?czy Olsztyn ;)
Mrs Buka

Awatar użytkownika
fronc
Posty: 403
Rejestracja: 8 sty 2011, o 17:43
Lokalizacja: Olsztyn

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: fronc » 28 cze 2014, o 17:48

nom i LEK pisz?, ciekawe jak wypadn? ;>

Awatar użytkownika
Mårran
Posty: 4274
Rejestracja: 8 kwie 2008, o 19:17
Lokalizacja: Toruń/Gdańsk

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: Mårran » 28 cze 2014, o 17:56

O tym si? przekonamy jesieni?, a w?a?ciwie za rok, bo dopiero wtedy wszyscy pozdaj? i b?d? po sta?u
Mrs Buka

Awatar użytkownika
fronc
Posty: 403
Rejestracja: 8 sty 2011, o 17:43
Lokalizacja: Olsztyn

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: fronc » 28 cze 2014, o 18:00

aaa, bo zapomnia?em ?e oni jeszcze starym systemem id? :P

Befik
Posty: 3
Rejestracja: 28 cze 2014, o 20:27

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: Befik » 29 cze 2014, o 13:09

Siema.
Mam pytanie, w ofercie tej uczelni jest równie? studiowanie w j?zyku angielskim, bior?c pod uwag? angielski, biologi? i chemi?/fizyk?. Jednak owego kierunku nie moge znalezc w rekrutacji, czy jest on platny? Czy jako stacjonarny? Dzi?ki za jakiekolwiek info! :)

Awatar użytkownika
fronc
Posty: 403
Rejestracja: 8 sty 2011, o 17:43
Lokalizacja: Olsztyn

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: fronc » 29 cze 2014, o 13:14

Jest english division ( glownie dla cudzoziemcow) . Kosztuje wiecej niz niestacjonarne po polsku na kazdej innej uczelni :p

[ Post via iPad ] Obrazek

muciniller
Posty: 2
Rejestracja: 2 lip 2014, o 10:23

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: muciniller » 2 lip 2014, o 11:36

Odno?nie pyta? o tym jak si? studiuje i jak to wszystko wygl?da w Olsztynie, có? opinie s? bardzo mieszane, lecz niestety, u mnie osobi?cie wi?cej jest tych negatywnych jak pozytywnych, a mam porównanie z inn? uczelni? medyczn?.

1. Gdy traficie do dobrej grupy, prowadzonej przez lekarza z powo?ania i lubi?cego uczy? innych, wyniesiecie sporo z zaj??.

2.Ma?o rozpraszaczy typu kino, centra handlowe, etc, 1 kino bodaj?e i jedno centrum handlowe. Olsztyn to ma?e miasto, z trzema g?ównymi ulicami na krzy?, wi?c wsz?dzie jest w miar? blisko.W zimie miasto ponure i wietrzne, latem zyskuje, bo jest sporo zieleni.

3.Je?li lubicie prezentacje, b?dziecie mieli pole do popisu, z ka?dego przedmiotu ka?dy student musi zrobi? jedn? lub dwie prezentacje w semestrze na zaj?cia (?wiczenia, czasami fakultety lub dodatki typu embriologia). Moje zdanie jest takie ?e to z?y pomys?- przygotowanie prezentacji zajmuje strasznie du?o cennego czasu, którego nie mo?na przeznaczy? na nauk? na bie??co ( biocha, fizjo, lub anatomia), a potem i tak na zaliczenie czy wej?ciówk? trzeba doucza? si? we w?asnym zakresie (czas, czas, czas...), bo niestety kolega student nie przygotuje materia?u tak dobrze jak prowadz?cy, zawsze s? jakie? braki niedoci?gni?cia niedopowiedzenia itp, itd.

4.Odno?nie sprz?tu- troch? przesadzaj? w tym och i ach, fantomy i USG dost?pne dla studentów ma ju? sporo uczelni medycznych w Polsce, a z Katowicami pod tym wzgl?dem to chyba ?adna si? nie równa.
Po prostu, ka?da uczelnia z biegiem czasu rozwija si?, buduje nowe placówki szpitalne i wymienia sprz?t, a do tego najlepszego i tak maj? dost?p tylko lekarze po odpowiednim przeszkoleniu.

5.Zaplecze gastronomiczne do?? kiepskie i wcale nie tanie- skromny obiad na sto?ówce studenckiej- na Kortowie, gdzie jest ma?o zaj??, zazwyczaj jest ona za daleko, jak na krótk? przerw? mi?dzy zaj?ciami- koszt to min 12 z?, chyba ?e kto? chce je?? codziennie kebaby, lub korzysta? z green way'a (do?? jednorodne menu) gdzie mo?na za?apa? si? na co? za 7 z?. Ceny w sklepach jak wsz?dzie indziej, w ka?dym innym mie?cie.Ma?ym minusem jest dojazd- ma?o po??cze? poci?giem, warto mie? w?asny samochód, to rozwi?zuje du?o problemów, tak?e z przemieszczaniem si? mi?dzy zaj?ciami, bo cho? Olsztyn ma?y, to czas mi?dzy zaj?ciami wy?rubowany do minimum.

6. Przedmioty obs?ugiwane przez katedry "nie lekarskie' nale??ce do UWM, to po prostu pora?ka.Szefami katedr s? osoby, cz?sto zwi?zane ca?e ?ycie z t? uczelni?, co wi??e si? z szerok? gam? "dodatków", nie b?d?ce lekarzami, cz?sto nie maj?ce poj?cia co tak naprawd? jest wa?ne, przedmiot urasta do rangi "superwa?nego".
Sporo osób narzeka na ba?agan w Katedrze Fizjologii- tam mówi? jedno, robi? drugie, a taki ma?y chaosik nie sprzyja dobrej zdawalno?ci i systematycznemu uczeniu. Os?awiona biofizyka- profesor uwa?a ?e jego przedmiot to jeden z najwa?niejszych na studiach medycznych- kto nie przepada za tym przedmiotem lub ma problemy w sprostaniu specyficznym wymaganiom profesora, jego zdaniem nie ma prawa by? lekarzem :D.

7.Akademik- ma?e pokoje, g?o?ne, pi?tra wydzielone tylko dla uczelni medycznej to mit, cho? niektórzy sobie je chwal?, co kto lubi :).

8.Gdy z jakiego? powodu (niestety co pó?rocze ok 4-10 osób to spotyka) masz problemy na uczelni z zaliczeniem przedmiotu, etc, to niestety trzeba si? liczy? z tym, ?e raczej r?ki do ciebie nie wyci?gn?, opiekun roku cz?sto ma?o co mo?e wskóra? komisy, warunki- egzystuj? tam na zasadzie sztucznych tworów nie maj?cych racji bytu z wielu powodów.
Przy czym pragn? zaznaczy?, i? cz?sto nie s? to osoby które si? nie uczy?y, lub po prostu mówi?c kolokwialnie "mniej zdolne", bo tak to by mo?na by?o wszystko t?umaczy?- specyfika tkwi w sposobie wyk?adania, ogromie materia?u i wymaganiach oraz sposobie zaliczenia, no i osobistym preferencjom co do przedmiotu.

10. Anatomia- trwa 2 semestry, na pierwszym roku-na tym przedmiocie to ju? sporo zale?y tez od grupy i prowadz?cego. Nastawiona na nauk? w?asn?, najlepiej z 5-ciu podr?czników.Na ?wiczeniach trzeba by? mega przygotowanym, to Wy macie mówi? i uczy? si? przy preparatach a nie prowadz?cy. Zaliczenia pisemne na ka?dych ?wiczeniach 2x w tygodniu, potem z ka?dego dzia?u kolokwium podsumowuj?ce- testowe i praktyczne. Testowe czasem wygl?da?o tak, ?e po?owa ludzi z roku zastanawia?a si? w jakim podr?czniku to zagadnienie by?o i sk?d to jest wyrwane z kontekstu ;). Najgorzej gdy akurat odpowied? na konkretne pytanie by?a sprzeczna w 2 podr?cznikach :).

11. Dni wole od zaj??- zale?y od grupy do której si? trafi?o i czy ma si? zaliczony angielski lub wf.Zdarzy?o si? na pierwszym roku, ?e jedna grupa mia?a wolny pi?tek,ale za to zaj?cia od 8 do 21 w dniu poprzednim :).

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości