Projekt „W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku” [

Forum edukacji ekologicznej w Polsce, znajdziesz tu projekty ekologiczne, metody kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie ekologii oraz ideę zielonych szkół.
fwie_fundacja
Posty: 6
Rejestracja: 22 cze 2010, o 12:13

Projekt „W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku” [

Post autor: fwie_fundacja » 22 cze 2010, o 12:31

Projekt „W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku”
http://www.wspolistnienie.eco.pl" onclick="window.open(this.href);return false;

Projekt realizowany przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

1.Opis projektu
Projekt "W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku" ma za zadanie szeroko pojętą edukację ekologiczną odnośnie trzech gatunków rodzimych ssaków ? wydry, bobra i wilka. Gatunki te w świadomości przynajmniej części społeczeństwa są nadal postrzegane jako "szkodniki". Wizerunek ten w znacznej mierze kształtowany jest na podstawie docierających do społeczeństwach informacjach o szkodach, jakie powoduje działalność bobrów, czy drapieżnictwo wilka bądź wydry. Nie dostrzega się natomiast istotnej roli, jaką spełniają te gatunki w środowisku.
Celem tej kampanii jest zmiana tego wizerunku, z jednej strony poprzez przedstawienie istotnej funkcji, jaką wszystkie te gatunki spełniają w środowisku, z drugiej poprzez zaprezentowanie metod minimalizacji szkód, jakie ich obecność może powodować. Dlatego też planujemy przeprowadzenie kompleksowych działań edukacyjnych, wzbogacających wiedzę przyrodniczą na ten temat wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, ale także aktywizację różnych środowisk i wielopoziomową integrację na rzecz przyszłościowych planów konkretnych działań ochrony czynnej w/w gatunków.
Chcemy połączyć wiedzę specjalistyczną na temat biologii tych ssaków z ciekawymi metodami i technikami nauczania, co z pewnością wpłynie na rozbudzenie zainteresowania tą tematyką zarówno dzieci jak i dorosłych. Planowane materiały edukacyjne (pakiet edukacyjny, prezentacja multimedialna, filmy, broszury), stanowić będą cenną i oczekiwaną pozycję i równocześnie narzędzie do prowadzenia różnych działań edukacyjnych zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i edukacji dorosłych, szczególnie, dla tych, którzy wydrę, bobra i wilka postrzegają jako gatunki wyrządzające szkody (np. właściciele stawów, hodowców bydła, leśnicy, rolnicy).

2.Odbiorcy projektu
Zasadniczo projekt kierowany jest do ogółu społeczeństwa i ma za zadanie zmianę wizerunku trzech objętych projektem gatunków, głównie poprzez naświetlenie pozytywnej roli jaką spełniają one w środowisku. Istotną grupę odbiorców stanowić będą dzieci i młodzież, dla których przygotowany zostanie specjalny pakiet edukacyjny, a także warsztaty prowadzone w przedszkolach i szkołach. Planowany jest również konkurs na zorganizowanie "Dnia wydry, bobra i wilka". Konkurs rozpoczyna się 01.09.2010r. i trwać będzie do 01.06.2011r. (decyduje data stempla pocztowego).
Kolejną ważną grupą odbiorców stanowią osoby postrzegające wydrę, bobra oraz wilka jako gatunki wyrządzające szkody i straty finansowe. Beneficjentami projektu są także organizacje i jednostki administracyjne, których zadaniem jest rozwiązywanie tego typu konfliktów (np. ocena i wypłacanie odszkodowań etc.). W tym przypadku działania edukacyjne (pakiet edukacyjny, broszury, filmy, warsztaty) mają na celu naświetlenie nieinwazyjnych form minimalizacji szkód wyrządzanych przez te zwierzęta, czy też sposobów pozyskania funduszy na takie formy zabezpieczeń. Projekt skierowany jest do społeczeństwa całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem 9 województw, gdzie omawiane gatunki występują w znacznych ilościach tj.: lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.

3. Pakiet edukacyjny
Pakiet przygotowany zostanie jako gotowy materiał do prowadzenia zajęć w różnych grupach wiekowych dzieci i młodzieży, ale także z możliwością wykorzystania do edukacji dorosłych. Odbiorcami pakietu są głównie nauczyciele każdego poziomu nauczania jak i pracownicy edukacyjni (np. parków narodowych i krajobrazowych), wychowawcy świetlic, wychowawcy placówek socjoterapeutycznych, przyrodnicze organizacje pozarządowe, leśnicy, placówki i osoby związane (bezpośrednio lub pośrednio) z sytuacjami konfliktowymi, jakie może powodować obecność wydry, bobra czy wilka (właściciele stawów, hodowcy zwierząt itp.). Pakiet będzie miał bardzo rozbudowaną formę, poprzez prezentację biologii danego gatunku, scenariusze zajęć z arkuszami aktywizującymi ucznia. Będzie w atrakcyjny i ciekawy sposób przekażą informację i będą uczyć przez zabawę. Pakiet urozmaicony będzie wieloma fotografiami, rysunkami i ilustracjami.
Pakiet edukacyjny będzie składał się z teczki zbiorczej, w której umieszczone zostaną:
Edukacyjna prezentacja multimedialna
Prezentacja podzielona będzie na 3 części, z których każda dedykowana będzie innemu gatunkowi. Każda z nich będzie miała za zadanie zaprezentowanie szeregu informacji o bobrze, wydrze i wilku, przy zachowaniu jednolitej konwencji graficznej. Prezentacja będzie gotowym materiałem do prowadzenia zajęć zarówno dla dzieci i młodzieży jak i edukacji dorosłych. Prezentacja będzie bogato ilustrowana, obrazowana zdjęciami oraz ujęciami filmowymi.
Scenariusze zajęć i tablice edukacyjne:
• scenariusze zajęć (łącznie 18 scenariuszy o każdym z gatunków: 6 scenariuszy dla wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego, 6 scenariuszy dla uczniów klas IV-VI, 6 scenariuszy dla gimnazjalistów). W treści scenariuszy prowadzący odnajdzie między innymi: cele zajęć, informację o potrzebnych materiałach do przeprowadzenia zajęć, opis kolejnych czynności wykonywanych w czasie zajęć, słowniczek, bibliografię.
• 15 kolorowych dwustronnych plansz (karton). Na planszach znajdą się np. ilustracje, zdjęcia, które będą pomagały w zobrazowaniu tematów poszczególnych tematów
Gry edukacyjne

GRA DOMINO - "Znane i nie znane fakty z życia wydry, bobra i wilka"
Konstrukcja gry to obrazki, które dzieci dopasowują do siebie, pod obrazkami znajdują się ich krótkie opisy/wyjaśnienia w formie przerwanego zdania. Układając domino (około 150 kart) dzieci dowiadują się kolejno o cechach charakterystycznych dla gatunków, po których można je rozpoznać i które pozwalają im przetrwać. Następnie domino opowiada o ich diecie, sposobie zachowania itp. Kolejnym poruszanym w grze tematem są zagrożenia, jakie te gatunki napotykają na co dzień. Dalej dzieci zapoznawane są z możliwościami ich ochrony. Gra uczy kojarzenia faktów, zachęca do poszukiwania wiedzy we własnym zakresie i wysuwania własnych wniosków.

GRA STRATEGICZNA - "Wataha wilków"
Gra "Wataha wilków" jest planszową grą symulacyjną, mającą za zadanie uzmysłowienie uczestnikom zasad życia i funkcjonowania tych drapieżników. Celem gry jest zbudowanie jak najliczniejszej watahy o jak najlepszej kondycji i wyeliminowanie przeciwników.
Puzzle - trzy rodzaje puzzli

4.Warsztaty edukacyjne

- warsztaty dla dzieci i młodzieży
Warsztaty przeprowadzone zostaną na różnych poziomach nauczania: od edukacji przedszkolnej, szkoły podstawowej, gimnazjalnej. Wybrane zostaną w szczególności te placówki, na których terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie występują wydry, bobry lub wilki. Placówki zostaną poinformowane listowo, mailowo, bądź telefonicznie o planowanych warsztatach.

- warsztaty dla nauczycieli
Warsztaty będą omawiały wykorzystanie pakietu edukacyjnego do pracy z dziećmi i młodzieżą na zajęciach. Przedstawione zostaną wszystkie elementy w nim zawarte. Nabór nauczycieli do warsztatów będzie prowadzony poprzez wysyłanie informacji drogą mailową, listową bądź telefonicznie do placówek.

- warsztaty dla społeczności lokalnej
Warsztaty będą skierowane przede wszystkim do osób, dla których wydra, bóbr i wilk są postrzegane jako gatunki wyrządzające szkody i straty finansowe (np. właściciele stawów, hodowcy bydła, leśnicy, rolnicy), jak i do organizacji i jednostek administracyjnych, których zadaniem jest rozwiązywanie tego typu konfliktów (np. Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych, Konserwatorzy Przyrody, Ministerstwo Środowiska).

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości