Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Matura z chemii.
adamantan
Moderator
Posty: 1491
Rejestracja: 2 wrz 2009, o 13:00
Lokalizacja: Poznań

Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: adamantan » 16 maja 2018, o 20:17

GOTOWY, Uporządkowany, nieoficjalny klucz, który powstał na naszym forum.Zadanie 1.1
autor: adamantan

X: Cu, 11, d
Y: Br, 17, p

Uwagi/notki: Miedź nie jest najlepszym przewodnikiem ciepła i elektryczności.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 1.2
autor: adamantan

[Ar] 3d9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 1.3
autor: adamantan

wiązań sigma: 1
wiązań pi: 0
wolnych par elektronowych: 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 2.
autor: 00000000000000000000

(68.926*3+x*2)/(2+3)=69.723
x=70.919 u
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 3.
autor: 00000000000000000000
korekta: bulaj

68,926/(6.02*1023)=1.145*10-22 g
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 4.
autor: adamantan

Równanie reakcji 1. Be + 2H3O+ + 2H2O --> [Be(H2O)4]2+ + H2
Równanie reakcji 2. Be + 2OH- + 2H2O --> [Be(OH)4]2- + H2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 5.
autor: adamantan

Reakcja ta jest reakcją endoenergetyczną, gdyż ze wzrostem temperatury rośnie zawartość procentowa produktu (CO).

autor: 00000000000000000000

Widać, że jak temperatura rośnie to rośnie także stała równowagi reakcji czyli reakcja jest endo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie 6.
autor: 00000000000000000000

%O(m/m)=((2*0.8+1*0.2)*16)/(0.8*44+0.2*28))*100%=70.6%

Uwagi/notki: Po co te dane z dalszej części zadania? Przyjmuję, że mam 0.8 mola CO2 oraz 0.2 mola CO.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 7.
autor: adamantan, 00000000000000000000

1. F
2. F
3. P

Uwagi/notki:
1. Roztwór zmienia zabarwienie z żółtego na pomarańczowy ponieważ z chromianów(VI) powstają dichromiany(VI). Wszystko jest dobrze rozpuszczalne w wodzie.
2. Żółty roztwór odbarwia się, wytrąca się brunatny osad Fe(OH)3. O ile nie powstanie on w formie koloidalnej to roztwór po będzie bezbarwny.
3. Roztwór zmienia zabarwienie z czerwonego na żółty (pomarańczowy, jak czasem bywało w kluczach CKE), bo początkowo roztwór był kwasowy a później obojętny.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie 8.1
autor: adamantan
Zad.8.jpg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 8.2
autor: adamantan

Kolba: Wydzielają się pęcherzyki bezbarwnego gazu lub zawartość kolby pieni się.

Probówka: Można zaobserwować zmętnienie roztworu lub wytrąca się osad lub (zdanie autorstwa CKE z jednego z innych kluczy) powstają "tłuste plamy". Można dodać: "Da się wyczuć charakterystyczny zapach".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 8.3
autor: adamantan
korekta: bulaj

Kolba: 2H+ + CO32- --> CO2 + H2O

Probówka: C6H5O- + H2O + CO2 --> C6H5OH + HCO3-

Uwagi/notki:
Powinni też zaliczać równanie:
2C6H5O- + H2O + CO2 --> 2C6H5OH + CO32-

mimo, że nie jest to zgodne z rzeczywistością, ale bywało już tak w kluczach.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 9.1
autor: adamantan

H2SO4 + H2SO4 --> H3SO4+ + HSO4-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 9.2
autor: 00000000000000000000
korekta: adamantan

c=m/(M*V)=0.6/(120*0.1)=0.05 mol/dm3

K=[H+]2/(c-[H+])=[H+]2/(c-[H+])=[H+]2/(0.05-[H+])=0.01

[H+]=1.79*10-2

pH=1.745

Uwagi/notki:
(Faktycznie alfa 35.6%)
Wynik do trzeciego miejsca po przecinku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 10.
autor: adamantan

HCl, NH4Cl, KCl, NaNO2, KOH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 11.
autor: adamantan

Wskaźnik III.

Uwagi/notki:
Pokazana tu fenoloftaleina "idąc" od pH < 7 do 8.2 (w miarę postępu miareczkowania) przy pH = 8.2 sprawi, że roztwór zacznie się robić różowy, co subiektywnie, w zależności od osoby zostanie zaobserwowane najbliżej oczekiwanego punktu równoważnikowego (PR) = 9. Ten moment, w którym kolor eksperymentator uzna za osiągnięty, nazywamy punktem końcowym (PK). Wybrany wskaźnik najlepiej się sprawdzi, aby zgodnie z podstawami analizy miareczkowej z użyciem wskaźnika PK = (w przybliżeniu) PR (chyba, że miareczkującą osobą jest (nikogo nie dyskryminując) daltonista).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 12.
autor: adamantan

ZASADOWY

Uzasadnienie:
W punkcie równoważnikowym mamy doczynienia z roztworem wodnym soli pochodzącej od słabego kwasu i mocnej zasady, która hydrolizuje w roztworze wodnym anionowo, z odczynem zasadowym.

Uwagi/notki:
Ewentualnie zapisać jeszcze równanie reakcji:
CH3COO- + H2O --> CH3COOH + OH-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 13.
autor: adamantan

Na+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 14.
autor: 00000000000000000000

w stanie początkowym:

nAo/nBo=1/4

nAo+nBo=1/22.4

nAo=1/112 mola=0.0089286 mola

nBo=1/28 mola=0.03571 mola

w stanie równowagi:

nC=0.004 mola

nA=0.0089286-0.5*0.004=0.0069286 mola

nB=0.03571-0.004=0.03171 mola

K=[C]2/([A]*[B.]2)=(nC)2*V/(nA*(nB)2)=(0.004)2*1/(0.0069286*(0.03171)2)=2.30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 15.
autor: adamantan

1. P
2. F
3. P
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 16.
autor: adamantan

1. P
2.
P (jeśli pisząc jony wodorowe mieli na myśli H3O+, a nie H+)
F (jeśli kruczkiem napisali wodorowe (H+), a w równaniu poniżej napisali oksoniowe (H3O+)

3.
P (podobnie jak wyżej, jeśli pisząc jony wodorowe mieli na myśli H3O+, a nie H+)
F (jeśli ich zapis równania w 2. wymuszał kontekst Bronsteda zapisu, czyli fałsz ze względu na słówko wodorowymi, zamiast oksoniowymi)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 17.
autor: adamantan

HPO42- + H3O+ --> H2PO4- + H2O


H2PO4- + OH- --> HPO42- + H2O

Uwagi/notki
W buforze fosforanowym mamy układ H2PO4- (kwas Bronsteda)/HPO42- (zasada Bronsteda).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 18.1
autor: adamantan

Hf, Tl, Mo, Tc

Uwagi/notki
robimy sobie nierówności (symbole to aktywności: symbol > znaczy aktywniejszy (czyli mniejszy potencjał, bardziej na lewo):

Hf > Mo
Tl > Mo
Hf > Tc
Hf > Tl
Mo > Tc

i układamy od najbardziej aktywnych do najmniej
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 18.2
autor: adamantan

Najsilniejszy utleniacz: Tc4+

Najsłabszy utleniacz: Hf4+
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 19.
autor: 00000000000000000000

M(hydrat)=138g/mol

M(bezw.)=120g/mol

m(bezw)=67*120/138=58.26g

Cp=58.26/(100+67)*100%=34.9%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 20.
autor: adamantan

Równanie reakcji:
Ni2+ + 2OH- --> Ni(OH)2

Charakter chemiczny: ZASADOWY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 21.
autor: adamantan

Równanie procesu redukcji:

ClO- + 2e + H2O --> Cl- + 2OH-


Równanie procesu utleniania:

Ni(OH)2 + H2O --> Ni(OH)3 + e + H+

(lub już wymnożone przez 2):

2Ni(OH)2 + 2H2O --> 2Ni(OH)3 + 2e + 2H+


Stosunek molowy reduktora:utleniacza = 2:1

Uwagi/notki

Równanie połówkowe procesu utleniania można też było zapisać jako:


Równanie procesu utleniania:

Ni(OH)2 + OH- --> Ni(OH)3 + e

(lub już wymnożone przez 2):

2Ni(OH)2 + 2OH- --> 2Ni(OH)3 + 2e

Możliwość użycia OH- po lewej stronie równania reakcji (środowisko początkowe reakcji), w równaniu połówkowym utleniania wynika z:

1.) W reakcji dodano nadmiaru NaOH, dalej z tekstu nie wiemy, czy osad odsączono i zadano NaClO, czy działano NaClO bezpośrednio na otrzymaną wcześniej zawiesiną Ni(OH)2
2.) Niezależnie od punktu 1, dodawany, wodny roztwór NaClO ma silnie alkaliczny odczyn, ze względu na hydrolizę anionową jonu ClO-.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 22.
autor: adamantan

przed doświadczeniem:

roztwór: zielony, klarowny
zawiesina: brak lub nic nie pisaćpo reakcji I:

roztwór: bezbarwny
zawiesina: zielonkawy


po reakcji II:

roztwór: bezbarwny
zawiesina: czarnobrunatny

Uwagi/notki
Pytanie jakie sobie trzeba postawić to czy w poleceniu:

"Opisz wygląd zawartości probówki na początku doświadczenia oraz po reakcji I i po reakcji II. Uwzględnij rodzaj mieszaniny (roztwór, zawiesina) oraz jej barwę"

chodziło o dokładne wymienienie jak wyżej, czy w wersję skompresowaną:

przed:
zielony roztwór

po reakcji I:
zielonkawa zawiesina

po reakcji II
czarnobrunatna zawiesina
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 23.
autor: 00000000000000000000
korekta: srulig

a spalenie metanu poszło 2*(0.4*2.8 )=2.24 dm3 O2

Na alken poszło 10.92 dm3 O2

0.6*2.8=10.92/(0.5*(3*n+1))

n=4

C4H10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 24.
autor: 00000000000000000000

zgodnie/elektrofilowa/niezgodna/rodnik drugorzędowy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 25.
autor: 00000000000000000000

CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 ---> CH3-CH2-CH2-CH3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 26.
autor: 00000000000000000000
cisbuten.jpg
cisbuten.jpg (8.75 KiB) Przejrzano 2405 razy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 27.
autor: 00000000000000000000
butanon.jpg
butanon.jpg (3.87 KiB) Przejrzano 2405 razy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 28.1
autor: 00000000000000000000

CH3-CH2Cl + 2Li → CH3-CH2Li + LiCl

CH3Li + H2O ---> CH4 + LiOH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 28.2
autor: 00000000000000000000
korekta: srulig
korekta: adamantan

(CH3)2CuLi + CH3-CH(Cl)-CH3 ---> CH3-CH(CH3)-CH3 + LiCl + CH3Cu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 29.
autor: 00000000000000000000

kowalencyjne spolaryzowane

Uwagi/notki
lub atomowe spolaryzowane
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 30.1
autor: 00000000000000000000
301.jpg
301.jpg (10.61 KiB) Przejrzano 2402 razy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 30.2
autor: 00000000000000000000

Reakcja 2: substytucja/rodnikowy

Reakcja 3: substytucja/nukleofilowy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 30.3
autor: 00000000000000000000
korekta: adamantan
re.png
Uwagi/notki: nad strzałką woda.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 31.
autor: 00000000000000000000

2 i 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 32.
autor: 00000000000000000000
32.jpg
32.jpg (16.66 KiB) Przejrzano 2402 razy
Uwagi/notki
Ta reakcja wymaga intensywnego ogrzewania, a w praktyce przepuszczania par alkoholi przez ogrzewane rury szklane ze złożem CuO.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 33.
autor: 00000000000000000000

1. pięcioczłonowego
2. nie są
3. znajdują się
4. większa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 34.
autor: 00000000000000000000
34.jpg
34.jpg (20.2 KiB) Przejrzano 2402 razy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 35.
autor: 00000000000000000000
35.jpg
35.jpg (14.2 KiB) Przejrzano 2401 razy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 36.
autor: 00000000000000000000
36.jpg
36.jpg (25.64 KiB) Przejrzano 2401 razy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 37.
autor: adamantan
kwas mezo.jpg
kwas mezo.jpg (7.1 KiB) Przejrzano 2401 razy
Ocena wraz z uzasadnieniem:
Cząsteczka powstałego związku organicznego nie jest chiralna (jest achiralna), ponieważ posiada płaszczyznę symetrii.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 38.1
autor: adamantan

Naczynie I: skrobia
Naczynie II: albumina
Naczynie III: fruktoza
Naczynie IV: glukoza
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 38.2
autor: adamantan

Denaturacja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 39.
autor: adamantan

NIE

Uzasadnienie:
Obserwacje w obu probówkach będą takie same. Oba monosacharydy mają właściwości redukujące (oba cukry są redukujące). Właściwości redukujące glukozy wynikają z posiadania grupy aldehydowej (o właściwościach redukujących). W przypadku fruktozy w roztworze alkalicznym poprzez tautomeryzację keto-enolową (poprzez pośrednią formę endiolową) ustalają się równowagi, w wyniku których powstają drobne ilości glukozy (dokładniej dwóch epimerycznych cukrów), które wchodząc w reakcję z Cu(OH)2 przesuwają równowagi procesów cały czas w prawą stronę, co wypadkowo sprawia, że fruktoza też "ma właściwości" redukujące.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 40.
autor: adamantan
korekta: amplexus26

pierwszych, maleje, 0,274
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Załączniki
reakcja.jpg
(8.74 KiB) Nie pobierany

kpuchalowicz
Posty: 1
Rejestracja: 19 cze 2017, o 07:27

Re: Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: kpuchalowicz » 17 maja 2018, o 07:05

A czy w zadaniu 4 reakcja 1 nie może wyglądać tak:
Be + 4H3O+ --> [Be(H2O)4]2+ + 2H2
To równanie także spełnia warunki zadania

adamantan
Moderator
Posty: 1491
Rejestracja: 2 wrz 2009, o 13:00
Lokalizacja: Poznań

Re: Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: adamantan » 17 maja 2018, o 07:23

kpuchalowicz pisze:
17 maja 2018, o 07:05
A czy w zadaniu 4 reakcja 1 nie może wyglądać tak:
Be + 4H3O+ --> [Be(H2O)4]2+ + 2H2
To równanie także spełnia warunki zadania
Niestety, nie spełnia prawa zachowania ładunku (po lewej +4, po prawej +2).

Bestamina12
Posty: 1
Rejestracja: 17 maja 2018, o 07:36

Re: Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: Bestamina12 » 17 maja 2018, o 07:38

A czy w zadaniu 25 można by użyć cyklobutadienu

adamantan
Moderator
Posty: 1491
Rejestracja: 2 wrz 2009, o 13:00
Lokalizacja: Poznań

Re: Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: adamantan » 17 maja 2018, o 07:47

Bestamina12 pisze:
17 maja 2018, o 07:38
A czy w zadaniu 25 można by użyć cyklobutadienu
Niestety, nie :(
Treść informacji wstępnej:
"W poniższej tabeli zestawiono informacje na temat cząsteczek trzech węglowodorów o prostych (nierozgałęzionych) łańcuchach węglowych".

amplexus26
Posty: 1
Rejestracja: 17 maja 2018, o 09:25

Re: Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: amplexus26 » 17 maja 2018, o 09:30

Czy w zadaniu 40 te 0,726 to stężenie sacharozy, która się rozkłada na fruktozę i glukozę. Pytają o glukozę czyli cp=1 minus ckońcowe=0,726 więc stężenie glukozy to nie 0,274???

Czy w zadaniu 7 podpunkt 3, że wytworzy się osad, ja pomyślałam o jonie komleksowym [Fe(NH3)6]3+ i zaznaczyłam fałsz... może z odwołania uratuje ten jeden punkt czy nie ma szansy???

adamantan
Moderator
Posty: 1491
Rejestracja: 2 wrz 2009, o 13:00
Lokalizacja: Poznań

Re: Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: adamantan » 17 maja 2018, o 09:49

amplexus26 pisze:
17 maja 2018, o 09:30
Czy w zadaniu 40 te 0,726 to stężenie sacharozy, która się rozkłada na fruktozę i glukozę. Pytają o glukozę czyli cp=1 minus ckońcowe=0,726 więc stężenie glukozy to nie 0,274???

Czy w zadaniu 7 podpunkt 3, że wytworzy się osad, ja pomyślałam o jonie komleksowym [Fe(NH3)6]3+ i zaznaczyłam fałsz... może z odwołania uratuje ten jeden punkt czy nie ma szansy???
Tak masz racje (przeczytałem sacharozy) poprawiam :wink:

adamantan
Moderator
Posty: 1491
Rejestracja: 2 wrz 2009, o 13:00
Lokalizacja: Poznań

Re: Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: adamantan » 17 maja 2018, o 09:52

amplexus26 pisze:
17 maja 2018, o 09:30

Czy w zadaniu 7 podpunkt 3, że wytworzy się osad, ja pomyślałam o jonie komleksowym [Fe(NH3)6]3+ i zaznaczyłam fałsz... może z odwołania uratuje ten jeden punkt czy nie ma szansy???
Niestety, jon Fe3+ nie tworzy trwałych aminakompleksów :(

Tamara990
Posty: 2
Rejestracja: 17 maja 2018, o 11:55

Re: Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: Tamara990 » 17 maja 2018, o 11:59

Hej, czy w zad 17 przejdzie taki zapis? ;
H2PO4- + H3O+ ----> H3PO4
H2PO4- + OH- ----> HPO4(2-)
Myślałam że mam użyć tego samego jonu wodorofosforanowego :/ :)

Tamara990
Posty: 2
Rejestracja: 17 maja 2018, o 11:55

Re: Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: Tamara990 » 17 maja 2018, o 12:01

Tamara990 pisze:
17 maja 2018, o 11:59
Hej, czy w zad 17 przejdzie taki zapis? ;
H2PO4- + H3O+ ----> H3PO4 +H2O
H2PO4- + OH- ----> HPO4(2-) + H2O
Myślałam że mam użyć tego samego jonu wodorofosforanowego :/ :)

adamantan
Moderator
Posty: 1491
Rejestracja: 2 wrz 2009, o 13:00
Lokalizacja: Poznań

Re: Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: adamantan » 17 maja 2018, o 12:21

Tamara990 pisze:
17 maja 2018, o 11:59
Hej, czy w zad 17 przejdzie taki zapis? ;
H2PO4- + H3O+ ----> H3PO4
H2PO4- + OH- ----> HPO4(2-)
Myślałam że mam użyć tego samego jonu wodorofosforanowego :/ :)
Niestety, nie w roztworze buforowym składającym się z zasady Bronsteda/kwasu Bronsteda, broniąc roztwór przed zmianami pH zasada przyłącza H+ i zamienia się w kwas Bronsteda, który wchodzi w skład buforu, a kwas Bronsteda broniąc układ przed dodatkiem OH- oddaje swój proton zamieniając się w zasadę Bronsteda, która wchodzi w skład buforu.

Biochemil
Posty: 17
Rejestracja: 16 maja 2018, o 19:10

Re: Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: Biochemil » 17 maja 2018, o 12:31

Czy w zad 3 za obliczenie tego troche innym sposobem 1 u = 1.663 g ×10 -24 g
Xu =68.926 u i z tego x po zaokrągleniu wyszedł 1.15 ×10-22g będzie punkt ,zastanawiam się nad tym zaokrągleniem jedynie...

Biochemil
Posty: 17
Rejestracja: 16 maja 2018, o 19:10

Re: Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: Biochemil » 17 maja 2018, o 12:40

Ewentualne moje błędy się z pospiechu biorą <beczy> jeszcze pyt z ph za dobrze obliczone ph dobrą metodą ale gdy na początku przy obliczaniu liczby moli dałem Cm= zamiast n= ( zapomnialem tego usunąc stezenie molowe miałem obliczac od razu ale zrobilem blad rachunkowy i musialem stęzenie molowe pod spodem jeszcze raz obliczyc a obliczona liczbe moli zostawilem jako cm= ) to punktow tutaj bezsensownie nie strace w koncu obliczylem poprawnie liczbe moli cm a potem ph?

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości