Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Matura z chemii.
adamantan
Moderator
Posty: 1467
Rejestracja: 2 wrz 2009, o 13:00
Lokalizacja: Poznań

Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: adamantan » 16 maja 2018, o 20:17

GOTOWY, Uporządkowany, nieoficjalny klucz, który powstał na naszym forum.Zadanie 1.1
autor: adamantan

X: Cu, 11, d
Y: Br, 17, p

Uwagi/notki: Miedź nie jest najlepszym przewodnikiem ciepła i elektryczności.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 1.2
autor: adamantan

[Ar] 3d9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 1.3
autor: adamantan

wiązań sigma: 1
wiązań pi: 0
wolnych par elektronowych: 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 2.
autor: 00000000000000000000

(68.926*3+x*2)/(2+3)=69.723
x=70.919 u
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 3.
autor: 00000000000000000000
korekta: bulaj

68,926/(6.02*1023)=1.145*10-22 g
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 4.
autor: adamantan

Równanie reakcji 1. Be + 2H3O+ + 2H2O --> [Be(H2O)4]2+ + H2
Równanie reakcji 2. Be + 2OH- + 2H2O --> [Be(OH)4]2- + H2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 5.
autor: adamantan

Reakcja ta jest reakcją endoenergetyczną, gdyż ze wzrostem temperatury rośnie zawartość procentowa produktu (CO).

autor: 00000000000000000000

Widać, że jak temperatura rośnie to rośnie także stała równowagi reakcji czyli reakcja jest endo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie 6.
autor: 00000000000000000000

%O(m/m)=((2*0.8+1*0.2)*16)/(0.8*44+0.2*28))*100%=70.6%

Uwagi/notki: Po co te dane z dalszej części zadania? Przyjmuję, że mam 0.8 mola CO2 oraz 0.2 mola CO.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 7.
autor: adamantan, 00000000000000000000

1. F
2. F
3. P

Uwagi/notki:
1. Roztwór zmienia zabarwienie z żółtego na pomarańczowy ponieważ z chromianów(VI) powstają dichromiany(VI). Wszystko jest dobrze rozpuszczalne w wodzie.
2. Żółty roztwór odbarwia się, wytrąca się brunatny osad Fe(OH)3. O ile nie powstanie on w formie koloidalnej to roztwór po będzie bezbarwny.
3. Roztwór zmienia zabarwienie z czerwonego na żółty (pomarańczowy, jak czasem bywało w kluczach CKE), bo początkowo roztwór był kwasowy a później obojętny.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie 8.1
autor: adamantan
Zad.8.jpg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 8.2
autor: adamantan

Kolba: Wydzielają się pęcherzyki bezbarwnego gazu lub zawartość kolby pieni się.

Probówka: Można zaobserwować zmętnienie roztworu lub wytrąca się osad lub (zdanie autorstwa CKE z jednego z innych kluczy) powstają "tłuste plamy".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 8.3
autor: adamantan
korekta: bulaj

Probówka: C6H5O- + H2O + CO2 --> C6H5OH + HCO3-

Uwagi/notki:
Powinni też zaliczać równanie:
2C6H5O- + H2O + CO2 --> 2C6H5OH + CO32-

mimo, że nie jest to zgodne z rzeczywistością, ale bywało już tak w kluczach.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 9.1
autor: adamantan

H2SO4 + H2SO4 --> H3SO4+ + HSO4-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 9.2
autor: 00000000000000000000
korekta: adamantan

c=m/(M*V)=0.6/(120*0.1)=0.05 mol/dm3

K=[H+]2/(c-[H+])=[H+]2/(c-[H+])=[H+]2/(0.05-[H+])=0.01

[H+]=1.79*10-2

pH=1.745

Uwagi/notki:
(Faktycznie alfa 35.6%)
Wynik do trzeciego miejsca po przecinku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 10.
autor: adamantan

HCl, NH4Cl, KCl, NaNO2, KOH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 11.
autor: adamantan

Wskaźnik III.

Uwagi/notki:
Pokazana tu fenoloftaleina "idąc" od pH < 7 do 8.2 (w miarę postępu miareczkowania) przy pH = 8.2 sprawi, że roztwór zacznie się robić różowy, co subiektywnie, w zależności od osoby zostanie zaobserwowane najbliżej oczekiwanego punktu równoważnikowego (PR) = 9. Ten moment, w którym kolor eksperymentator uzna za osiągnięty, nazywamy punktem końcowym (PK). Wybrany wskaźnik najlepiej się sprawdzi, aby zgodnie z podstawami analizy miareczkowej z użyciem wskaźnika PK = (w przybliżeniu) PR (chyba, że miareczkującą osobą jest (nikogo nie dyskryminując) daltonista).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 12.
autor: adamantan

ZASADOWY

Uzasadnienie:
W punkcie równoważnikowym mamy doczynienia z roztworem wodnym soli pochodzącej od słabego kwasu i mocnej zasady, która hydrolizuje w roztworze wodnym anionowo, z odczynem zasadowym.

Uwagi/notki:
Ewentualnie zapisać jeszcze równanie reakcji:
CH3COO- + H2O --> CH3COOH + OH-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 13.
autor: adamantan

Na+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 14.
autor: 00000000000000000000

w stanie początkowym:

nAo/nBo=1/4

nAo+nBo=1/22.4

nAo=1/112 mola=0.0089286 mola

nBo=1/28 mola=0.03571 mola

w stanie równowagi:

nC=0.004 mola

nA=0.0089286-0.5*0.004=0.0069286 mola

nB=0.03571-0.004=0.03171 mola

K=[C]2/([A]*[B.]2)=(nC)2*V/(nA*(nB)2)=(0.004)2*1/(0.0069286*(0.03171)2)=2.30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 15.
autor: adamantan

1. P
2. F
3. P
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 16.
autor: adamantan

1. P
2.
P (jeśli pisząc jony wodorowe mieli na myśli H3O+, a nie H+)
F (jeśli kruczkiem napisali wodorowe (H+), a w równaniu poniżej napisali oksoniowe (H3O+)

3.
P (podobnie jak wyżej, jeśli pisząc jony wodorowe mieli na myśli H3O+, a nie H+)
F (jeśli ich zapis równania w 2. wymuszał kontekst Bronsteda zapisu, czyli fałsz ze względu na słówko wodorowymi, zamiast oksoniowymi)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 17.
autor: adamantan

HPO42- + H3O+ --> H2PO4- + H2O


H2PO4- + OH- --> HPO42- + H2O

Uwagi/notki
W buforze fosforanowym mamy układ H2PO4- (kwas Bronsteda)/HPO42- (zasada Bronsteda).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 18.1
autor: adamantan

Hf, Tl, Mo, Tc

Uwagi/notki
robimy sobie nierówności (symbole to aktywności: symbol > znaczy aktywniejszy (czyli mniejszy potencjał, bardziej na lewo):

Hf > Mo
Tl > Mo
Hf > Tc
Hf > Tl
Mo > Tc

i układamy od najbardziej aktywnych do najmniej
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 18.2
autor: adamantan

Najsilniejszy utleniacz: Tc4+

Najsłabszy utleniacz: Hf4+
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 19.
autor: 00000000000000000000

M(hydrat)=138g/mol

M(bezw.)=120g/mol

m(bezw)=67*120/138=58.26g

Cp=58.26/(100+67)*100%=34.9%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 20.
autor: adamantan

Równanie reakcji:
Ni2+ + 2OH- --> Ni(OH)2

Charakter chemiczny: ZASADOWY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 21.
autor: adamantan

Równanie procesu redukcji:

ClO- + 2e + H2O --> Cl- + 2OH-


Równanie procesu utleniania:

Ni(OH)2 + H2O --> Ni(OH)3 + e + H+

(lub już wymnożone przez 2):

2Ni(OH)2 + 2H2O --> 2Ni(OH)3 + 2e + 2H+


Stosunek molowy reduktora:utleniacza = 2:1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 22.
autor: adamantan

przed doświadczeniem:

roztwór: zielony, klarowny
zawiesina: brak lub nic nie pisaćpo reakcji I:

roztwór: bezbarwny
zawiesina: zielonkawy


po reakcji II:

roztwór: bezbarwny
zawiesina: czarnobrunatny

Uwagi/notki
Pytanie jakie sobie trzeba postawić to czy w poleceniu:

"Opisz wygląd zawartości probówki na początku doświadczenia oraz po reakcji I i po reakcji II. Uwzględnij rodzaj mieszaniny (roztwór, zawiesina) oraz jej barwę"

chodziło o dokładne wymienienie jak wyżej, czy w wersję skompresowaną:

przed:
zielony roztwór

po reakcji I:
zielonkawa zawiesina

po reakcji II
czarnobrunatna zawiesina
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 23.
autor: 00000000000000000000
korekta: srulig

a spalenie metanu poszło 2*(0.4*2.8 )=2.24 dm3 O2

Na alken poszło 10.92 dm3 O2

0.6*2.8=10.92/(0.5*(3*n+1))

n=4

C4H10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 24.
autor: 00000000000000000000

zgodnie/elektrofilowa/niezgodna/rodnik drugorzędowy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 25.
autor: 00000000000000000000

CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 ---> CH3-CH2-CH2-CH3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 26.
autor: 00000000000000000000
cisbuten.jpg
cisbuten.jpg (8.75 KiB) Przejrzano 606 razy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 27.
autor: 00000000000000000000
butanon.jpg
butanon.jpg (3.87 KiB) Przejrzano 606 razy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 28.1
autor: 00000000000000000000

CH3-CH2Cl + 2Li → CH3-CH2Li + LiCl

CH3Li + H2O ---> CH4 + LiOH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 28.2
autor: 00000000000000000000
korekta: srulig

(CH3)2CuLi + CH3-CH2Cl-CH3 ---> CH3-CH(CH3)-CH3 + LiCl + CH3Cu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 29.
autor: 00000000000000000000

kowalencyjne spolaryzowane

Uwagi/notki
lub atomowe spolaryzowane
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 30.1
autor: 00000000000000000000
301.jpg
301.jpg (10.61 KiB) Przejrzano 603 razy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 30.2
autor: 00000000000000000000

Reakcja 2: substytucja/rodnikowy

Reakcja 3: substytucja/nukleofilowy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 30.3
autor: 00000000000000000000
korekta: adamantan
re.png
Uwagi/notki: nad strzałką woda.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 31.
autor: 00000000000000000000

2 i 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 32.
autor: 00000000000000000000
32.jpg
32.jpg (16.66 KiB) Przejrzano 603 razy
Uwagi/notki
Ta reakcja wymaga intensywnego ogrzewania, a w praktyce przepuszczania par alkoholi przez ogrzewane rury szklane ze złożem CuO.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 33.
autor: 00000000000000000000

1. pięcioczłonowego
2. nie są
3. znajdują się
4. większa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 34.
autor: 00000000000000000000
34.jpg
34.jpg (20.2 KiB) Przejrzano 603 razy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 35.
autor: 00000000000000000000
35.jpg
35.jpg (14.2 KiB) Przejrzano 602 razy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 36.
autor: 00000000000000000000
36.jpg
36.jpg (25.64 KiB) Przejrzano 602 razy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 37.
autor: adamantan
kwas mezo.jpg
kwas mezo.jpg (7.1 KiB) Przejrzano 602 razy
Ocena wraz z uzasadnieniem:
Cząsteczka powstałego związku organicznego nie jest chiralna (jest achiralna), ponieważ posiada płaszczyznę symetrii.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 38.1
autor: adamantan

Naczynie I: skrobia
Naczynie II: albumina
Naczynie III: fruktoza
Naczynie IV: glukoza
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 38.2
autor: adamantan

Denaturacja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 39.
autor: adamantan

NIE

Uzasadnienie:
Obserwacje w obu probówkach będą takie same. Oba monosacharydy mają właściwości redukujące (oba cukry są redukujące). Właściwości redukujące glukozy wynikają z posiadania grupy aldehydowej (o właściwościach redukujących). W przypadku fruktozy w roztworze alkalicznym poprzez tautomeryzację keto-enolową (poprzez pośrednią formę endiolową) ustalają się równowagi, w wyniku których powstają drobne ilości glukozy (dokładniej dwóch epimerycznych cukrów), które wchodząc w reakcję z Cu(OH)2 przesuwają równowagi procesów cały czas w prawą stronę, co wypadkowo sprawia, że fruktoza też "ma właściwości" redukujące.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 40.
autor: adamantan
korekta: amplexus26

pierwszych, maleje, 0,274
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Załączniki
reakcja.jpg
(8.74 KiB) Nie pobierany
doktor nauk chemicznych => Piszę uczniom odwołania od wyniku maturalnego z chemii. Info na priv.

kpuchalowicz
Posty: 1
Rejestracja: 19 cze 2017, o 07:27

Re: Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: kpuchalowicz » 17 maja 2018, o 07:05

A czy w zadaniu 4 reakcja 1 nie może wyglądać tak:
Be + 4H3O+ --> [Be(H2O)4]2+ + 2H2
To równanie także spełnia warunki zadania

adamantan
Moderator
Posty: 1467
Rejestracja: 2 wrz 2009, o 13:00
Lokalizacja: Poznań

Re: Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: adamantan » 17 maja 2018, o 07:23

kpuchalowicz pisze:
17 maja 2018, o 07:05
A czy w zadaniu 4 reakcja 1 nie może wyglądać tak:
Be + 4H3O+ --> [Be(H2O)4]2+ + 2H2
To równanie także spełnia warunki zadania
Niestety, nie spełnia prawa zachowania ładunku (po lewej +4, po prawej +2).
doktor nauk chemicznych => Piszę uczniom odwołania od wyniku maturalnego z chemii. Info na priv.

Bestamina12
Posty: 1
Rejestracja: 17 maja 2018, o 07:36

Re: Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: Bestamina12 » 17 maja 2018, o 07:38

A czy w zadaniu 25 można by użyć cyklobutadienu

adamantan
Moderator
Posty: 1467
Rejestracja: 2 wrz 2009, o 13:00
Lokalizacja: Poznań

Re: Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: adamantan » 17 maja 2018, o 07:47

Bestamina12 pisze:
17 maja 2018, o 07:38
A czy w zadaniu 25 można by użyć cyklobutadienu
Niestety, nie :(
Treść informacji wstępnej:
"W poniższej tabeli zestawiono informacje na temat cząsteczek trzech węglowodorów o prostych (nierozgałęzionych) łańcuchach węglowych".
doktor nauk chemicznych => Piszę uczniom odwołania od wyniku maturalnego z chemii. Info na priv.

amplexus26
Posty: 1
Rejestracja: 17 maja 2018, o 09:25

Re: Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: amplexus26 » 17 maja 2018, o 09:30

Czy w zadaniu 40 te 0,726 to stężenie sacharozy, która się rozkłada na fruktozę i glukozę. Pytają o glukozę czyli cp=1 minus ckońcowe=0,726 więc stężenie glukozy to nie 0,274???

Czy w zadaniu 7 podpunkt 3, że wytworzy się osad, ja pomyślałam o jonie komleksowym [Fe(NH3)6]3+ i zaznaczyłam fałsz... może z odwołania uratuje ten jeden punkt czy nie ma szansy???

adamantan
Moderator
Posty: 1467
Rejestracja: 2 wrz 2009, o 13:00
Lokalizacja: Poznań

Re: Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: adamantan » 17 maja 2018, o 09:49

amplexus26 pisze:
17 maja 2018, o 09:30
Czy w zadaniu 40 te 0,726 to stężenie sacharozy, która się rozkłada na fruktozę i glukozę. Pytają o glukozę czyli cp=1 minus ckońcowe=0,726 więc stężenie glukozy to nie 0,274???

Czy w zadaniu 7 podpunkt 3, że wytworzy się osad, ja pomyślałam o jonie komleksowym [Fe(NH3)6]3+ i zaznaczyłam fałsz... może z odwołania uratuje ten jeden punkt czy nie ma szansy???
Tak masz racje (przeczytałem sacharozy) poprawiam :wink:
doktor nauk chemicznych => Piszę uczniom odwołania od wyniku maturalnego z chemii. Info na priv.

adamantan
Moderator
Posty: 1467
Rejestracja: 2 wrz 2009, o 13:00
Lokalizacja: Poznań

Re: Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: adamantan » 17 maja 2018, o 09:52

amplexus26 pisze:
17 maja 2018, o 09:30

Czy w zadaniu 7 podpunkt 3, że wytworzy się osad, ja pomyślałam o jonie komleksowym [Fe(NH3)6]3+ i zaznaczyłam fałsz... może z odwołania uratuje ten jeden punkt czy nie ma szansy???
Niestety, jon Fe3+ nie tworzy trwałych aminakompleksów :(
doktor nauk chemicznych => Piszę uczniom odwołania od wyniku maturalnego z chemii. Info na priv.

Tamara990
Posty: 2
Rejestracja: 17 maja 2018, o 11:55

Re: Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: Tamara990 » 17 maja 2018, o 11:59

Hej, czy w zad 17 przejdzie taki zapis? ;
H2PO4- + H3O+ ----> H3PO4
H2PO4- + OH- ----> HPO4(2-)
Myślałam że mam użyć tego samego jonu wodorofosforanowego :/ :)

Tamara990
Posty: 2
Rejestracja: 17 maja 2018, o 11:55

Re: Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: Tamara990 » 17 maja 2018, o 12:01

Tamara990 pisze:
17 maja 2018, o 11:59
Hej, czy w zad 17 przejdzie taki zapis? ;
H2PO4- + H3O+ ----> H3PO4 +H2O
H2PO4- + OH- ----> HPO4(2-) + H2O
Myślałam że mam użyć tego samego jonu wodorofosforanowego :/ :)

adamantan
Moderator
Posty: 1467
Rejestracja: 2 wrz 2009, o 13:00
Lokalizacja: Poznań

Re: Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: adamantan » 17 maja 2018, o 12:21

Tamara990 pisze:
17 maja 2018, o 11:59
Hej, czy w zad 17 przejdzie taki zapis? ;
H2PO4- + H3O+ ----> H3PO4
H2PO4- + OH- ----> HPO4(2-)
Myślałam że mam użyć tego samego jonu wodorofosforanowego :/ :)
Niestety, nie w roztworze buforowym składającym się z zasady Bronsteda/kwasu Bronsteda, broniąc roztwór przed zmianami pH zasada przyłącza H+ i zamienia się w kwas Bronsteda, który wchodzi w skład buforu, a kwas Bronsteda broniąc układ przed dodatkiem OH- oddaje swój proton zamieniając się w zasadę Bronsteda, która wchodzi w skład buforu.
doktor nauk chemicznych => Piszę uczniom odwołania od wyniku maturalnego z chemii. Info na priv.

Biochemil
Posty: 17
Rejestracja: 16 maja 2018, o 19:10

Re: Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: Biochemil » 17 maja 2018, o 12:31

Czy w zad 3 za obliczenie tego troche innym sposobem 1 u = 1.663 g ×10 -24 g
Xu =68.926 u i z tego x po zaokrągleniu wyszedł 1.15 ×10-22g będzie punkt ,zastanawiam się nad tym zaokrągleniem jedynie...

Biochemil
Posty: 17
Rejestracja: 16 maja 2018, o 19:10

Re: Matura Chemia 2018 Klucz Nowa Podstawa

Post autor: Biochemil » 17 maja 2018, o 12:40

Ewentualne moje błędy się z pospiechu biorą <beczy> jeszcze pyt z ph za dobrze obliczone ph dobrą metodą ale gdy na początku przy obliczaniu liczby moli dałem Cm= zamiast n= ( zapomnialem tego usunąc stezenie molowe miałem obliczac od razu ale zrobilem blad rachunkowy i musialem stęzenie molowe pod spodem jeszcze raz obliczyc a obliczona liczbe moli zostawilem jako cm= ) to punktow tutaj bezsensownie nie strace w koncu obliczylem poprawnie liczbe moli cm a potem ph?

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość