Matura Chemia 2018 Klucz Stara Podstawa - poziom ROZSZERZONY

Matura z chemii.
adamantan
Moderator
Posty: 1491
Rejestracja: 2 wrz 2009, o 13:00
Lokalizacja: Poznań

Matura Chemia 2018 Klucz Stara Podstawa - poziom ROZSZERZONY

Post autor: adamantan » 17 maja 2018, o 00:18

Uporządkowany, nieoficjalny klucz, który powstał na naszym forum.
Zadanie 1.1
autor: adamantan

X: Cu, 11, d
Y: Br, 17, p

Uwagi/notki: Miedź nie jest najlepszym przewodnikiem ciepła i elektryczności.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 1.2
autor: adamantan

[Ar] 3d9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 1.3
autor: adamantan

wiązań sigma: 1
wiązań pi: 0
wolnych par elektronowych: 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 2
autor: 00000000000000000000

Symbol pierwiastka E: Sr
Liczba wyemitowanych neutronów: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 3
autor: 00000000000000000000

pierwsza

ponieważ pierwszy elektron odrywany jest od obojętnego atomu, a każdy następny od dodatniego jonu.
LUB
ponieważ pierwszy elektron ma najwyższą (najmniej ujemną) energię.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 4
autor: 00000000000000000000

Cs, Cs, Mg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 5
autor: 00000000000000000000

NH4+ --- NH3

HCO3- --- CO32-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 6
autor: adamantan

Równanie reakcji 1. Be + 2H3O+ + 2H2O --> [Be(H2O)4]2+ + H2
Równanie reakcji 2. Be + 2OH- + 2H2O --> [Be(OH)4]2- + H2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 7
autor: 00000000000000000000

M(hydrat)=138g/mol

M(bezw.)=120g/mol

m(bezw)=67*120/138=58.26g

Cp=58.26/(100+67)*100%=34.9%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 8
autor: 00000000000000000000

zmaleje

nie ulegnie zmianie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 9
autor: 00000000000000000000

2Na + O2 ---> Na2O2

Na2O2 + 2H2O ---> 2NaOH + H2O2

2NaOH + H2SO4 ---> Na2SO4 +2H2O

2H2O2 ---> 2H2O + O2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 10
autor: 00000000000000000000

pH=1 ---> CHCl=0.1 mol/dm3

nHCl=0.01*0.1=1*10-3 mola

nNaOH=0.02*0.2=4*10-3 mola

nadmiar NaOH=3*10-3 mola

[OH-]=cNaOH=3*10-3/0.03=0.1 mol/dm3

pOH=1 ---> pH=13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 11
autor: 00000000000000000000

zasadowy

CH3COO- + H2O ---> CH3COOH + OH-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 12.1
autor: 00000000000000000000
121.jpg
121.jpg (13.14 KiB) Przejrzano 961 razy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 12.2
autor: 00000000000000000000

NH4+ + OH- ---> NH3 + H2O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 13.
autor: adamantan

Równanie reakcji:
Ni2+ + 2OH- --> Ni(OH)2

Charakter chemiczny: ZASADOWY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 14.
autor: adamantan

Równanie procesu redukcji:

ClO- + 2e + H2O --> Cl- + 2OH-


Równanie procesu utleniania:

Ni(OH)2 + H2O --> Ni(OH)3 + e + H+

(lub już wymnożone przez 2):

2Ni(OH)2 + 2H2O --> 2Ni(OH)3 + 2e + 2H+


Stosunek molowy reduktora:utleniacza = 2:1

Uwagi/notki

Równanie połówkowe procesu utleniania można też było zapisać jako:


Równanie procesu utleniania:

Ni(OH)2 + OH- --> Ni(OH)3 + e

(lub już wymnożone przez 2):

2Ni(OH)2 + 2OH- --> 2Ni(OH)3 + 2e

Możliwość użycia OH- po lewej stronie równania reakcji (środowisko początkowe reakcji), w równaniu połówkowym utleniania wynika z:

1.) W reakcji dodano nadmiaru NaOH, dalej z tekstu nie wiemy, czy osad odsączono i zadano NaClO, czy działano NaClO bezpośrednio na otrzymaną wcześniej zawiesiną Ni(OH)2
2.) Niezależnie od punktu 1, dodawany, wodny roztwór NaClO ma silnie alkaliczny odczyn, ze względu na hydrolizę anionową jonu ClO-.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 15.
autor: adamantan

przed doświadczeniem:

roztwór: zielony, klarowny
zawiesina: brak lub nic nie pisaćpo reakcji I:

roztwór: bezbarwny
zawiesina: zielonkawy


po reakcji II:

roztwór: bezbarwny
zawiesina: czarnobrunatny

Uwagi/notki
Pytanie jakie sobie trzeba postawić to, czy w poleceniu:

"Opisz wygląd zawartości probówki na początku doświadczenia oraz po reakcji I i po reakcji II. Uwzględnij rodzaj mieszaniny (roztwór, zawiesina) oraz jej barwę"

chodziło o dokładne wymienienie jak wyżej, czy w wersję skompresowaną:

przed:
zielony roztwór

po reakcji I:
zielonkawa zawiesina

po reakcji II
czarnobrunatna zawiesina
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 16
autor: 00000000000000000000

F,P,P
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 17
autor: 00000000000000000000

x*24/24+10*15/24=(x+10)*18/24

x=5g
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 18
autor: 00000000000000000000

1 mol FeS2 --- 2 mole H2SO4

120g FeS2 --- 196g H2SO4

100g ------------------ x
-------------------------------------------------------
x=163,33g (teoret)

m(prakt)=0.85*163.33g=138.83g

mr=138.83g/0.96=144.6g
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 19.1
autor: 00000000000000000000

zakwaszony wodny roztwór manganianu(VII) potasu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 19.2
autor: 00000000000000000000

Próbówka I - fioletewy roztwór odbarwił się

Probówka II - brak zmian

Uwagi/notki:
adamantan: Gdyby ktoś wpadł na to, że w I probówce w pierwszej chwili przed odbarwieniem wydzieliło się trochę gazu o charakterystycznym zapachu, a następnie/równolegle roztwór odbarwił się.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 20.1
autor: 00000000000000000000

SEM=-0.26V-(-1.18V)=0.92V
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 20.2
autor: 00000000000000000000

Mn + Ni2+ ---> Mn2+ + Ni
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 21
autor: 00000000000000000000

mZn/mCr=kZn/kCr=(MZn/2)/(MCr/3)

mZn=(3/2)*(MZn/MCr)*mCr=(3/2)*(65/52)*156=292.5g
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 22.1
autor: 00000000000000000000

CH2=CH2 + HCl ---> CH3CH2Cl

CH3-CH3 + Cl2 -- hv--> CH3CH2Cl + HCl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 22.2
autor: 00000000000000000000

addycja elektrofilowa

substytucja rodnikowa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 23
autor: adamantan

CH3CH2CH(Cl)CH3

autor: 00000000000000000000
23.jpg
23.jpg (7.93 KiB) Przejrzano 957 razy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 24.
autor: 00000000000000000000
korekta: srulig

a spalenie metanu poszło 2*(0.4*2.8 )=2.24 dm3 O2

Na alken poszło 10.92 dm3 O2

0.6*2.8=10.92/(0.5*(3*n+1))

n=4

C4H10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 25
autor: adamantan

Wzór związku I:

(CH3)3CBr

Wzór związku II:

(CH3)3COH

Wzór związku III:

H2C=C(CH3)2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 26
autor: adamantan

Równanie reakcji katalitycznego uwodornienia nitrobenzenu:

C6H5NO2 + 3H2 --kat--> C6H5NH2 + 2H2O


Równanie reakcji, w wyniku której ze związku A powstaje aldehyd:

C2H2 + H2O --H2SO4/HgSO4--> CH3CHO


Uwagi/notki
C2H2 zapisany oczywiście jako CH(potrójne)CH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 27
autor: adamantan

P, F, F
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 28
autor: adamantan

Błędnie zaproponował doświadczenie uczeń I.


Uzasadnienie.

Uczeń I popełnił błąd, ponieważ jako pierwszy etap zaproponował reakcję wprowadzenia do pierścienia benzenowego podstawnika I rodzaju. Obecność podstawnika I rodzaju w pierścieniu benzenowym powoduje, że w każdej następnej reakcji substytucji elektrofilowej, kolejny podstawnik będzie kierowany w pozycję orto oraz para (do już obecnego), w wyniku czego powstanie mieszanina produktów orto- i para-podstawionyh. W tym przypadku uczeń na końcu otrzyma mieszaninę o-chloronitrobenzenu oraz p-chloronitrobenzenu i nie osiągnie celu, jakim był - synteza m-chloronitrobenzenu. Prawidłowo powinno się w tym przypadku wprowadzić do pierścienia najpierw podstawnik II rodzaju (przez nitrowanie), a następnie dopiero atom chloru (chlorowanie).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 29.1
autor: adamantan

Odróżnienie wodnego roztworu kwasu benzoesowego od wodnego roztworu fenolu przy użyciu stałego Na2CO3 jest możliwe ponieważ, na podstawie przedstawionych stałych dysocjacji (fenolu, kwasu benzoesowego, kwasu węglowego) widzimy, że kwas węglowy jest mocniejszy od fenolu a słabszy od kwasu benzoesowego. Dlatego też po dodaniu stałego Na2CO3 do nieoznakowanej probówki, w której znajdował się fenol nie zaobserwujemy wydzielania się pęcherzyków bezbarwnego gazu (co najwyżej zaobserwujemy rozpuszczenie się w wodzie z roztworu, dodawanego stałego odczynnika), natomiast po dodaniu stałego Na2CO3 do nieoznakowanej probówki z kwasem benzoesowym zaobserwujemy jego roztworzenie i wydzielanie się pęcherzyków bezbarwnego gazu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 29.2
autor: adamantan

2C6H5COOH + Na2CO3 --> 2C6H5COONa + H2O + CO2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 30
autor: adamantan

Probówka I:

Dodawane ciało stałe roztwarza się. Wydzielają się pęcherzyki bezbarwnego gazu.

(Nic więcej nie wiemy, czy powstający akrylan wapnia jest rozpuszczalny w samym kwasie akrylowym? Nie napisano też czy jest to roztwór wodny itd.)

Probówka II:

Pomarańczowy (lub każda inna barwa od żółtej po brunatną) roztwór odbarwia się.

(Nic więcej bez info o rozpuszczalności dibromopochodnej nie można napisać, jeśli byłaby trudno rozpuszczalna to powstają "tłuste plamy" lub powstaje odrębna faza ciekła)


Probówka III:

Malinowy roztwór odbarwia się.

(Mam nadzieję, że dali spory nadmiar tego kwasu i utworzyła się mieszanina bufor + nadmiar kwasu akrylowego o pH poniżej 8.2 dla fenoloftaleiny).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 31
autor: adamantan
polimeryzacja_kw_akrylowego.jpg
polimeryzacja_kw_akrylowego.jpg (5.22 KiB) Przejrzano 953 razy
Uwagi/notki:
Zapisanie wzoru strukturalnego lub hybrydy (ni to półstrukturalny, ni to strukturalny) jest tak samo traktowane jak półstrukturalny. W przeciwną stronę to nie działa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 32
autor: adamantan

Wzór półstrukturalny CH2=CHCOOH nie odpowiada dwóm izomerom geometrycznym cis–trans ponieważ, związek ten nie występuje w formie izomerów geometrycznych cis-trans. Spowodowane jest to tym, że przy jednym z atomów węgla połączonych wiązaniem podwójnym występują dwa takie same podstawniki (w tym wypadku atomy wodoru).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 33
autor: adamantan

Liczba triglicerydów: 2
gliceryd_chiralny.jpg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 34
autor: 00000000000000000000
35.jpg
35.jpg (14.2 KiB) Przejrzano 953 razy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 35
autor: 00000000000000000000
36.jpg
36.jpg (25.64 KiB) Przejrzano 953 razy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 36.1
autor: adamantan

I. wodny roztwór wodorotlenku potasu + fenoloftaleina
II. wodny roztwór chlorowodoru + oranż metylowy

lub odwrotnie

Uwagi/notki:
Bez danych stałych K, zakresu zmian wskaźników to tak może nie być, ale wymagana przez CKE odpowiedź będzie pewnie jak wyżej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 36.2
autor: adamantan

Probówka I: przed malinowa, po bezbarwna
Probówka II przed czerwona, po żółta (pomarańczowa)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 36.3
autor: adamantan

Probówka 1:
+H3NCH2COO- + OH- --> H2NCH2COO- + H2O

Probówka 2:

+H3NCH2COO- + H3O+ --> +H3NCH2COOH + H2O
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 37
autor: adamantan
kwas mezo.jpg
Cząsteczka powstałego związku organicznego nie jest chiralna (jest achiralna), ponieważ posiada płaszczyznę symetrii.

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości